Stran se nalaga...

Vizija košarkarskega društva Ilirija

Košarkarsko društvo Ilirija je ugleden košarkarski klub, ki poleg načrtnega dela z mladimi uspešno nastopa v slovenskih košarkarskih tekmovanjih ter pomembno prispeva k napredku slovenske košarke. Pri Košarkarskem društvu Ilirija so najpomembnejše vrednote športni duh, zdrav način življenja, ekipno delo in disciplina. Z njimi želimo košarko razširiti med mlade.

Kaj želimo ponuditi okolju in ljubiteljem privržencem košarke?